LA FUNDACIÓ

Constituïda el 23 d’octubre de 2014, la Fundació Catalunya Cultura neix amb la voluntat d’impulsar un nou marc de col·laboració entre el sector privat, la societat civil i la cultura, amb l’objectiu de promoure la creació de nous instruments de finançament que permetin desenvolupar i mantenir els projectes i activitats d’àmbit cultural.

La Fundació Catalunya Cultura viu amb el desig de construir una societat culturalment forta, que pugui afrontar els reptes de futur i convertir-los en oportunitats de creixement personal i col·lectiu. La nostra raó de ser és impulsar la cultura, el talent i la creativitat com a via de cohesió i benestar social. I això només serà possible a través d’una aliança entre cultura i empresa.

 

 

COM HO FEM?

( ) Propiciem un espai entre l’àmbit empresarial i l’àmbit cultural per establir potencials aliances.

( ) Compartim coneixement, sensibilitzem i reivindiquem el valor de la cultura com a pilar de l’estat del benestar i treballem per consolidar el seu suport social i econòmic.

( ) Formem i acompanyem projectes culturals per aconseguir la seva viabilitat i excel·lència.

( ) Establim estàndards de qualitat que permetin als finançadors obtenir garanties de desenvolupament i execució dels projectes culturals.

( ) Posem en valor les empreses i les persones que contribueixen al mecenatge i al finançament cultural.

( ) Treballem per crear un marc legal que millori la fiscalitat per promoure el mecenatge.