TRANSPARÈNCIA

A la Fundació Catalunya Cultura estem compromesos amb la transparència. Troba aquí tota la informació relativa al nostre funcionament intern.

La Fundació Catalunya Cultura publica l'informe de transparència en compliment de la següent normativa:
- Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Ordre JUS/152/2018 de 12 de setembre.
-Decret 8/2021, de 9 de febrer.