Llei pel Mecenatge

La nostra proposta

La nova llei, per la qual estem treballant, pretén adaptar a la realitat socioeconòmica actual els incentius fiscals de la participació privada en activitats d’interès general i assentar els fonaments (o les bases) per al desenvolupament del mecenatge i la filantropia al nostre país pels anys esdevenidors (o per al futur) amb un nou marc normatiu.

El context econòmic i social actual ha canviat de forma substancial des de l’aprovació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afanys lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. És necessària una adequació del marc legal vigent a les demandes de participació dels diferents sectors de la societat civil.

D’altra banda, el foment de la participació privada en activitats d’interès general, impulsant i potenciant el compromís econòmic i social de la societat civil en la realització d’activitats d’interès general, respecte de les quals l’Estat no té el monopoli, resulta en aquests moments de crisi econòmica, especialment urgent atesa la reducció substancial de les aportacions de les Administracions Públiques per al finançament d’aquestes activitats. No hem d’oblidar, a més a més, que aquestes aportacions tenen un caràcter complementari i són en benefici de tota la comunitat.

La nostra proposta

Grup de treball de la Llei pel Mecenatge

El Grup de treball sobre la Llei pel Mecenatge es reuneix regularment al llarg de l'any per proposar documents de millora que incideixin en la modificació d'aquesta llei per afavorir i estimular la participació privada en l'àmbit de la cultura.

Xavier Gramona

Patró

Maite Esteve

Directora

Oriol Alba

Secretari general de CECOT

David Camps

Innovació Social DKV Seguros

Antoni Donadeu

Assessor tècnic

David Garrofé

CECOT

Enric Rius

Secretari del Patronat

Miquel Àngel Vallès

Advocat

Suma’t a la plataforma

Ajuda a impulsar la Llei del Mecenatge

La Fundació Catalunya Cultura lidera la Plataforma pel Mecenatge, una plataforma que reuneix el consens i la implicació dels sectors cultural, social i d'investigació i recerca en el desenvolupament d'una llei d'incentius fiscals per a la participació de la societat civil en les activitats d'interès general.

En formen part aquelles entitats que comparteixen una mateixa visió i estratègia pel que fa a la promoció del mecenatge.