Tornar a actualitat Notícies

La Fundació Catalunya Cultura presenta propostes de valor al sector empresarial

03/04/2019

La Fundació Catalunya Cultura, la institució que vetlla per crear sinergies entre els sectors cultural i empresarial, ha presentat recentment a les diferents demarcacions catalanes el Programa Impulsa Cultura (PIC), una nova iniciativa que pretén incidir en la necessitat d’atraure l’interès de les empreses envers els diferents projectes culturals del territori.

Un dels objectius que s’ha proposat Impulsa Cultura és oferir formació a aquests projectes culturals, amb la finalitat d’enriquir-los i acostar-los al sector empresarial, perfeccionar el know-how de la indústria cultural i atraure finançament privat.

El programa també pretén solucionar la dificultat que suposa per a les entitats culturals presentar-se com una opció «atractiva i seductora» davant del sector empresarial. D’aquesta manera, s’intenta acostar i relacionar entre si els dos sectors, fins ara distanciats i poc interconnectats.

Per tal d’assolir aquests objectius, la Fundació Catalunya Cultura ha dissenyat el PIC, un pla de formació i acompanyament gratuït que oferirà anualment als projectes culturals que s’hi vulguin adherir.

Per aconseguir-ho, el programa proporcionarà eines i capacitarà els projectes amb continguts de valor dividits en dues fases. La primera consistirà en un pla de formació al qual tindrà accés un màxim de 30 projectes, que participaran en 12 sessions formatives online en les quals aprofundiran en aspectes com el model de negoci, la comunicació o la gestió d’equips.

Els projectes es valoraran segons tres classes de criteris: eliminatoris (els projectes han de tenir una antiguitat de més de 2 anys i menys de 10, han de disposar d’un pressupost inferior a 50.000 euros i no poden tenir la seu i l’activitat fora de Catalunya), classificatoris (excel·lència, impacte i innovació) i de mèrit (sostenibilitat, temporalitat, capacitat de rèplica i aportació d’un projecte educatiu).

Finalitzada la primera fase, es farà un segon tall o selecció per encarar la recta final, en la qual només s’escolliran 10 dels 30 projectes anteriors. En aquest punt, la formació i l’acompanyament seran ja totalment personalitzats, presencials i en profunditat. Tot plegat es canalitzarà a través de les Jornades IMPULSA, «tres dies de formació intensa» durant els quals aquests 10 projectes rebran mentories i classes magistrals especialment dissenyades per dotar-los de tècniques que els permetin desplegar-se entre el teixit empresarial. Durant les Jornades IMPULSA també s’organitzarà el Demo Day, en què els actors culturals podran explicar a les empreses assistents allò que els poden oferir.