Tornar a actualitat Activitats

Conclusions del grup de treball de cultura del fòrum DEMOS

28/11/2017

El 28 de novembre de 2017 vam participar a DEMOS, el fòrum anual de fundacions i societat civil organitzada per l’Asociación Española de Fundaciones a la Fundació Francisco Giner, a Madrid i que va reunir un gran nombre de representants de fundacions de tots els sectors. El programa va incloure una sèrie de debats, ponències, grups de treball i espais de networking en una jornada per a compartir, debatre i reflexionar sobre els grans reptes del món actual i del sector fundacional a Espanya.

DEMOS ens va convidar a participar en el grup de treball de Cultura, integrat per representants de fundacions del sector cultural. La missió encomanada va ser arribar a un consens sobre els reptes, oportunitats i aspectes clau del futur del sector cultural.Després d’un intens i enriquidor debat amb tot el grup de treball, vam concloure amb la redacció de cinc punts:

  1. Convertir la cultura en un eix estratègic amb legislació i mitjans adequats, interlocució al màxim nivell, participació de la societat civil i implicació de totes les administracions.
  2. Assegurar la integració de la cultura en l’educació com a garant d’equitat, com a element de democratització i ascensor social. Per això cal assegurar la presència, fort i transversal, de la cultura en tots els nivells del currículum educatiu.
  3. S’ha de reconèixer la diversitat cultural com a valor i com a contribució local a la cultura global.
  4. Potenciar les noves tecnologies com a transformadores dels modes de creació, difusió, participació, accés, preservació, etcètera, de la cultura.
  5. Revisió del marc jurídic de la cultura (llei de mecenatge, estatut de l’artista, dignificació i professionalització del sector, mesures fiscals …) que afavoreixin nous models de participació.

Aquestes cinc conclusions reflecteixen la dinàmica de la sessió, marcada per l’esperit crític i constructiu, l’únic fi és traduir les conclusions en propostes que incloguin un principi d’acció. Al final de la jornada, les conclusions van ser presentades públicament al costat de les dels grups de treball d’educació, salut i medi ambient.

Des de la Fundació Catalunya Cultura agraïm l’oportunitat d’expressar les nostres preocupacions i propostes per al desenvolupament i enfortiment del sector. Foro Demos va posar novament de manifest el potencial de la societat civil com a motor de canvi i font de diversitat.