Segell d'Empresa o Entitat Compromesa amb la CulturaEn col·laboració amb la Càtedra de Resposabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona, la Fundació ha creat i atorgarà a partir del gener de 2020 el SEGELL D’EMPRESA o ENTITAT COMPROMESA AMB LA CULTURA en reconeixement a totes aquelles empreses que estan donant suport al món de la cultura.

El segell és una distinció de prestigi per a totes aquelles empreses i entitats que actualment promouen i impulsen la cultura per contribuir a construir una societat més forta i que progressa socialment i econòmicament. 

Característiques del Segell:

  1. Se sol·licita a través del correu electrònic de la Fundació Catalunya Cultura: info@fundaciocatalunyacultura.cat
  2. Una Comissió d’Avaluació d’experts independents valora i emet un informe favorable o desfavorable segons els següents criteris:

•    Lideratge organitzacional respecte la promoció de la cultura
•    Participació en activitats de promoció de la cultura
•    Qualitat de les activitats realitzades
•    Rellevància de les activitats de promoció de la cultura

Tots els criteris s’avaluen en relació amb l’abast de l’organització i el nombre de persones i organitzacions beneficiades.

  1. Té una validesa de 3 anys
  2. El cost és de 500 €
  3. La Fundació publica anualment a la seva pàgina web totes les empreses i entitats que tenen el Segell
  4. Les empreses poden utilitzar el Segell en totes les seves comunicacions on-line i off-line

LLEI DEL MECENATGE

La nostra proposta

La nova llei, per la qual estem treballant, pretén adaptar a la realitat socioeconòmica actual els incentius fiscals de la participació privada en activitats d’interès general i assentar els fonaments (o les bases) per al desenvolupament del mecenatge i la filantropia al nostre país pels anys esdevenidors (o per al futur) amb un nou marc normatiu.

El context econòmic i social actual ha canviat de forma substancial des de l’aprovació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afanys lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. És necessària una adequació del marc legal vigent a les demandes de participació dels diferents sectors de la societat civil.

D’altra banda, el foment de la participació privada en activitats d’interès general, impulsant i potenciant el compromís econòmic i social de la societat civil en la realització d’activitats d’interès general, respecte de les quals l’Estat no té el monopoli, resulta en aquests moments de crisi econòmica, especialment urgent atesa la reducció substancial de les aportacions de les Administracions Públiques per al finançament d’aquestes activitats. No hem d’oblidar, a més a més, que aquestes aportacions tenen un caràcter complementari i són en benefici de tota la comunitat.

LA NOSTRA PROPOSTA >

SUMA'T A LA PLATAFORMA

Ajuda a impulsar la Llei del Mecenatge

La Fundació Catalunya Cultura lidera la Plataforma pel Mecenatge, una plataforma que reuneix el consens i la implicació dels sectors cultural, social i d'investigació i recerca en el desenvolupament d'una llei d'incentius fiscals per a la participació de la societat civil en les activitats d'interès general.

En formen part aquelles entitats que comparteixen una mateixa visió i estratègia pel que fa a la promoció del mecenatge.