22 SETEMBRE 2016
Proposta per una Nova Fiscalitat Cultural

Decàleg per a una nova aliança pública - privada en cultura. Proposta per a una nova fiscalitat cultural, Fundació Barcelona Cultura


ACTIVITATS

Amb l’objectiu d’arribar a un major nombre de projectes culturals i des de la voluntat de compartir els seus coneixements i know how en matèria de mecenatge i col·laboracions amb el món empresarial en general, la f ( ) coorganitza o participa en diverses iniciatives.