COMUNITAT IMPULSA

Aparador de projectes culturals que cerquen aliances estratègiques per al seu desenvolupament.

2 JUNY 2019
FICAB-FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMES AFRICANS DE BARCELONA

El FICAB és un festival especialitzat que pretén ampliar la diversitat cinematogràfica que ofereix  Barcelona, així com visibilitzar cinematografies inèdites als circuits comercials i innovadores pel que fa a la seva iconografia i imaginaris. Pretén crear un espai per a l'intercanvi cultural i de coneixements a través del cinema africà i oferir a la societat catalana la possibilitat d'accedir a aquesta cinematografia. Amb al cinema com a eix central, el FICAB pretén ser una finestra a les realitats d'un continent encara desconegut i obrir un espai per fomentar el coneixement mutu amb un seguit d'activitats acadèmiques i de divulgació en cada edició, amb l'objectiu de revisar l'imaginari estereotipat que hi ha sobre aquesta regió.
 TIPOLOGIA
Film

TERRITORI
BarcelonÈs

VISITAR PROJECTE >