COMUNITAT IMPULSA

Aparador de projectes culturals que cerquen aliances estratègiques per al seu desenvolupament.

16 OCTUBRE 2016
Diàlegs de dona

Ens servim de la llengua, la cultura i el diàleg intercultural en clau femenina, per promoure la cohesió social del nostre barri i de la nostra ciutat. Diàlegs de Dona és una associació ubicada al barri del Raval de Barcelona que, a través de l'ensenyament de la llengua i la cultura del país d'acollida, possibilita que les dones immigrades del barri procedents de cultures molt patriarcals i tancades adquireixin confiança, s'empoderin i siguin capaces de transmetre els valors i tradicions del país d'acollida a les seves famílies sense perdre la seva identitat cultural. De manera paral·lela l'entitat treballa amb la població autòctona  per bastir ponts de diàleg  intercultural que facilitin  el coneixement mutu, el respecte a la diferència i l'acceptació en el pla d'igualtat. Tot això permet la construcció d'un barri i una societat on la diversitat esdevé element de riquesa.

 TIPOLOGIA
Tradició, Llengua

TERRITORI
BarcelonÈs

VISITAR PROJECTE >