COMUNITAT IMPULSA

Aparador de projectes culturals que cerquen aliances estratègiques per al seu desenvolupament.

27 SETEMBRE 2016
La increïble metamorfosi artística que fa tornar la vida a les esglésies del Pirineu

Santi Moix ha acceptat un original encàrrec dels veïns de Saurí, un poble del Pallars de 20 habitants. L'artista afincat a Nova York està transformant l'església de Sant Víctor pintant al fresc tot l'Interior amb escenes inspirades amb la vida al Pirineu. L'arquitectura romànica i l'art contemporani es creuen en un projecte que vol estendre's a les esglésies abandonades de les valls pirinenques.

Trencar amb la negativitat des de la creativitat

En un territori desafavorit i semioblidat com el Pirineu, la intervenció artística de Santi Moix trenca inèrcies viciades i negativistes. És una proposta innovadora, que genera dinamisme cultural, econòmic i turístic, i és rupturista i original. Aconseguirà que el Pirineu es converteixi en un pol d'interès renovat que entrecreua passat i present. Més de 750.000 persones visiten cada l'any les valls del Pirineu. El potencial turístic del projecte entronca amb la tirada de públic que té el romànic del Pallars i diversifica el catàleg de les seves comarques.TIPOLOGIA
Patrimoni i Espais culturals

TERRITORI
Pallars JussÀ