COMUNITAT IMPULSA

Aparador de projectes culturals que cerquen aliances estratègiques per al seu desenvolupament.

5 MAIG 2017
Sala Beckett: teatre, societat i pensament contemporani

La Nova Sala Beckett engega el seu projecte a l'antiga Cooperativa "Pau i Justícia" del barri de Poblenou, amb l'objectiu d'incidir en la relació entre teatre, societat i pensament contemporani.

Fa 27 anys la Sala Beckett va iniciar la seva activitat pública. Des de llavors ha estat un referent inqüestionable dins el món del teatre, motor de renovació permanent de la dramatúrgia en llengua catalana i una peça clau en la construcció de l'àmbit cultural contemporani a casa nostra. Així ho van reconèixer el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya, l'any 2005, i el Premi ciutat de Barcelona, l'any 1989.

La Nova Sala Beckett, continuïtat i canvi

El 2006, la Sala Beckett va fer pública la necessitat de trobar un nou espai, més gran i més adequat a les exigències tècniques i professionals que requereix la seva activitat. Un local que li permetés donar continuïtat al seu projecte i fer-lo créixer amb ambició, rigor, transparència i qualitat; buscant una incidència cada cop més àmplia del teatre contemporani en la societat.

L'Obrador de Filosofia, les residències de creació, l'espai "Pausa" de pensament i debat, el projecte de creació jove "Malnascuts" o el programa "Deus ex machina" són línies previstes d'activitat que resulten d'interès per a un programa de patrocini.TIPOLOGIA
Teatre

TERRITORI
BarcelonÈs