COMUNITAT IMPULSA

Aparador de projectes culturals que cerquen aliances estratègiques per al seu desenvolupament.

6 ABRIL 2018
Dones Visuals

Iniciativa pionera que, a través d'un conjunt d'accions innovadores com la creació d'un directori i d'unes beques, persegueix incrementar la visibilitat, el lideratge i la presència de la dona a l'audiovisual en tot el territori i, en definitiva, fer efectiva la igualtat real d'oportunitats de gènere en el sector.  

Col·laborar amb Dones Visuals significa "col·laborar en un projecte que impulsa les accions de les dones de l'audiovisual, la qual cosa contribueix a fomentar un cinema amb més diversitat de mirades, i construir així una societat més igualitària, respectuosa i l'Iure de prejudicis", segons la seva directora, Yolanda Olmos.  TIPOLOGIA
Audiovisuals

TERRITORI
Catalunya

VISITAR PROJECTE >