COMUNITAT IMPULSA

Aparador de projectes culturals que cerquen aliances estratègiques per al seu desenvolupament.

21 OCTUBRE 2020
ASSILVESTRAR-SE

Crear i generar un espai social al barri en forma de jardí inventat on tinguin lloc un cicle de concerts i propiciar debat i la reflexió al voltant de la dialèctica entre natura i cultura.EDICIÓ V

PROVINCIA
Barcelona